Strategisch Marketingmanagement

Op basis van bedrijfsdoelstellingen en –strategie ontwikkel ik resultaatgerichte marketingstrategieen die op alle relevante marketingonderdelen een optimale bijdrage leveren en elkaar onderling versterken. Mijn uitgangspunt hierbij is het centraal stellen van de klant en de klantwens en deze betekenisvol vertalen naar de marketingmix.

Die mix, die verschillend is per organisatie, branche en productlevensfase omvat o.m.; productstrategie, prijsstrategie, distributie-/kanaalstrategie, on- en offline communicatiestrategie, performancemanagement en service. Klantgericht ondernemen en – handelen en échte toegevoegde waarde leveren dát maakt dat je een concurrentieel voordeel hebt. Geen holle vaten maar oprecht inhoud, aandacht en kwaliteit voor de klant, met efficïente inzet van middelen.

Essentieel hiervoor is (veel) kennis van en inzicht in de klant, klantgroepen, klantvraag en op welke wijze de klant zich beweegt in het zoeken, vinden, kopen en trouw zijn aan het product of het merk.

Marktkennis van onder andere trends, marktontwikkelingen, concurrenten en regel- en wetgeving is daarin essentieel.

Bij elkaar genomen vraagt het neerzetten van een stevige marketingstrategie om strategisch denken en ontwerpen in termen van korte én (middel)lange termijn. Het vraagt om een helicopterview en overtuigingskracht naast verregaande kennis van -, en ervaring in het vak. Niet in de laatste plaats draait het vervolgens om het continue monitoren, bijsturen en adequaat reageren op ontwikkelingen.

Terug naar Home

Created by marjon | 1 augustus 2016 | Portfolio